Until April 14th lectures will be held in distance learning!

Until April 14th lectures will be held in distance learning!

by Julija Pasnaka -
Number of replies: 0

Dear students!
Due to the order of the Cabinet of Ministers from March 12, 2020 announcing an emergency to limit the spread of Covid-19 from March 13th to April 14th, the "HOTEL SCHOOL" Hotel Management College and its structural units will be hosting distance learning in the Moodle environment at www.e-hotelschool.lv. Full-time lectures have been canceled. The teaching staff of the educational institution will ensure the e-learning process during the next week. Thank you for your understanding.
Be Healthy!
Cienījamie studenti un izglītojamie!
Sakarā ar Ministru kabineta rīkojumu no 2020. gada 12. marta par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību no 13. marta līdz 14. aprīlim studijas "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu bzinesa koledžā un tās struktūrivenībās tiks organizētas tālmācībā Moodle vidē vietnē www.e-hotelschool.lv. Klātienes nodarbības ir atceltas. Izglītības iestādes mācībspēki nākamās nedēļas laikā nodrošinās mācību procesa norisi e-vidē. Pateicamies par sapratni.
Esiet veseli!

Papildus informācija: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu