Reminder: Students use individual pens.

Reminder: Students use individual pens.

by SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža -
Number of replies: 0

Saskaņā ar Studentu Parlamenta ierosinājumu, katra atsevišķā studentu grupa (papildus dezinfekcijas procedūrām no iestādes puses), dezinficē galdu virsmas, krēslu roku balstus pirms lekcijas vai lekcijas sākumā. 

Atgādinājums: Studenti izmanto individuālo rakstāmo.

 

According to Student Parliament initiative proposal, each separate group of student disinfect work surfaces of tables, armrests of chairs (in addition to scheduled disinfection procedures by College) before the lecture and/or at the beginning of the lecture.

Reminder: Students use individual pens.